وصيتنامه شهید ابوالقاسم اسماعيل زاده

 

نام : ابوالقاسم

نام خانوادگی:اسماعیل زاده

نام پدر:عبدالله

محل و تاریخ تولد:گنابادقصبه شهر ۱۲/۴/۱۳۴۱

محل و تاریخ شهادت:  اسلام‌آباد غرب ‌/۵/۱۳۶۷

 

 

متن وصيتنامه شهید ابوالقاسم‌اسماعيل ‌زاده‌

 

اين‌وصيت‌نامه‌ها انسان ‌را مي‌لرزاند و انسان ‌را بيدارميكند.  (امام‌خميني‌)

« اشهد ان‌لاا له‌الاالله ‌و اشهد ان‌ محمداً رسول‌الله‌ »

سپاس ‌خداوند يكتا را كه ‌همچون ‌من‌ بنده ‌گناهكار را رخصت‌داده‌ تا خود را در درياي‌ بي‌كران‌ لطف‌ و مرحمتش‌ بشویم‌ و خود را از گناهان‌ پاك ‌سازم‌. حمد خداي‌ را كه ‌نعمتهايي‌ همچون‌ وقوع‌انقلاب ‌اسلامي‌ به‌ رهبري‌ خردمندانه‌ترين ‌انسان‌ عصر حاضر، ابراهيم‌ زمان‌، الگو و اسوه همه ‌مومنين ‌و متقين‌ و مبارزان‌ و شجاعان ‌خليفه‌ واقعي‌ علي‌(ع‌) و نايب ‌بر حق امام ‌زمان‌(عج‌) ، اين‌انسان ‌الهي ‌و فرزند رسول‌الله‌(ص‌) و به‌ حق‌ روح‌الله ‌عنايت‌ فرمود. اي‌خداي‌ بزرگ‌ تو را صدهزار بار شكر كه ‌با اعطاي‌ اين ‌نعمت ‌عظيم‌ و به ‌خصوص‌ اعطاي‌ رهبري‌ پيامبر گونه ‌كه ‌ما را از ورطة ‌هلاكت‌ و بدبختي‌، فساد و تباهي‌، هوا و هوس‌، خوردن‌ و خوابيدن‌، سستي‌ و تنبلي‌، اسارت‌ و بندگي‌غير تو كردن‌ را نجات‌ داده‌ و ما را به ‌سوي‌ ساحل‌ نجات‌ يعني ‌اسلام‌ اصيل ‌و در حقيقت‌ پس‌از قرنها سال‌ اسلام ‌نوين‌ هدايت ‌فرمود. انقلاب‌ و رهبري‌كه ‌به ‌ما درس‌ چگونه ‌زيستن ‌و چگونه‌مردن‌ را آموخت‌ و توانست‌ در مدت‌ كوتاهي‌ انسانهايي ‌نمونه ‌و مجاهد في‌سبيل‌الله ‌بسازد و توانست‌ ما را با واژه‌هاي‌ اصيل ‌اسلام ‌آشنا و مسير حركتمان‌ را مشخص‌ سازد. حمد خدايي‌كه ‌نعمت‌ جنگ‌ به ‌ما عنايت ‌كرد. جنگي‌ كه‌ ما را از سستي‌ و تنبلي‌ رهانيد و تحرك‌ و خلاقيت‌، شجاعت‌ و شهامت‌، انسجام ‌و وحدت‌ به ‌ما آموخت‌ و نيروها  را  غربال‌كرده ‌و انسانهاي‌ پاك‌ و مؤمن‌ را از منحرفين ‌و كفار جدا ساخت‌. سلام‌ بر شهداي‌ راه‌حق‌ و فضيلت‌ از كربلاي‌ حسين‌(ع‌)  تا كربلاي‌ايران‌ و درود بر امام‌ عزيز، قطب‌ و جهت‌بخش‌امت‌ و امت‌ معجزه‌آسايي‌ كه‌ براساس‌«ميزان‌امامت‌» استراتژي‌ و تاكتيك‌ قاسطين‌ را شناخت‌ و برغم‌ هدفهاي‌ پليدشان‌، آنان‌ را رسوا ساخت‌. بويژه‌ آنكه‌ شهادتش‌ چهره‌ منافقين‌ را افشاگر شد (مظلوم‌بهشتي‌) اينكه‌ انقلاب‌اسلامي‌ ايران‌ در حساس‌ترين‌، لحظات‌خود قرار گرفته‌ و مي‌رود تا در سرتاسر جهان‌ پرچم‌ پرافتخار اسلام‌ را به‌ احتزار درآورد و محرومين‌ جهان‌ را از زير سلطه‌ ابرجنايتكاران‌ و ظالمان‌ نجات‌ دهدو حال‌ كه‌ مستضعفين‌ جهان‌ بيدار شده‌ و  چشم‌ آنها به‌ انقلاب‌ ما دوخته‌شده‌. و از طرف‌ديگر به‌ علت‌اسلامي‌بودن‌ آن‌همه‌ جبهه‌ كفر اعم‌ از شرق‌ و غرب‌ و منافقين‌ داخلي‌ و خارجي‌اين‌كساني‌ كه‌ قرنها حق‌ مردم‌ محروم‌ را خورده‌ و چاپيده‌است‌ و تنها به‌منافع‌ خود مي‌انديشند دست‌به‌دست‌ هم‌ داده‌ تا اگر بتوانند اسلام‌ نوين‌ را در نطفه‌ خفه‌كنند.طاغوتيان‌ و مستكبرين‌ كه‌ تا قبل‌ از انقلاب‌ در ظاهر با يكديگر مخالفت‌ مي‌كردند و جبهه‌ و جبهه‌كشي‌ داشتند و روبروي‌ يكديگر قرار مي‌گرفتند. اينك‌ به‌ علت‌ اينكه‌ با يك‌ پديده‌ جديد و بيداركننده‌ همه‌ محرومين‌ يعني‌ اسلام‌ اصيل‌ و مكتب‌ قرآن‌ و رهبري‌ پيامبر گونه‌ روبرو شده‌اند و فقط‌ به‌ فقط‌، اسلام‌ را آنهم‌ اسلامي‌كه‌در ايران‌ مطرح‌است‌ سّد و مانع‌ چپاولگر يهاي‌ خود مي‌دانند. و جنگهاي‌ برون‌مرزي‌ و درون‌مرزي‌ را بر ما تحميل‌كردند، مؤمنين‌، مسلمين‌ و همه‌دلسوزان‌ به‌جامعه‌اسلامي‌ برحسب‌ وظيفة‌اسلامي‌ خود بايد خود را آماده‌تر و مجهزتر سازند و  به‌ اين‌ اصل‌ مهم‌ اسلامي‌ يعني‌ دفاع‌ از اسلام‌ و دستاوردهاي‌ انقلاب‌ اصلي‌ كه‌ جزء اصول‌ مسلمة‌ اسلام‌ است‌ و بر زن‌ و مرد واجب‌ و لازم‌ است‌ و نيز اكثر فقها به‌آن‌ معتقدند  همّت‌ مي‌گمارند آري‌ اگر دفاع‌ و جلوگيري‌ از ظلم‌ نباشد، حيات‌ و زندگي‌ نيست‌،  آرامش‌ و امنيت‌ نيست‌ و طبق‌ آيه‌ قرآن‌كريم‌:

« الذين‌اخرجو مِن‌ديارهم‌بغير حق‌الّا ان‌يقولوا ربناالله‌و لولا دفع‌الله‌الناس‌بعضهم‌ببعض‌لهدمت‌صوامع‌و بيع‌و صلوه‌و مساجد يذكر فيها اسم‌الله‌كثيراً و لینصرن‌الله‌من‌ينصره‌ان‌الله‌لقوي‌عزيز» (حج‌۴۰)

و اگر خدا رخصت‌ جنگ‌ ندهد و دفع‌ بعضي‌ از مردم‌ را با بعضي‌ ديگر نكند و اگر مردم‌ جلو تجاوزگر را نگيرند همانا صومعه‌ها و عبادتگاهها و مساجد و دانشگاهها و…. همه‌ خراب‌ و ويران‌ مي‌شود. و اينك‌ كه‌ بخوبي‌ دشمن‌ ما آشكار گشته‌ و از هيچ‌ گونه‌ تجاوز و آدم‌كشي‌ دريغ‌ن مي‌ورزد نداي‌ صلح‌ سردادن‌ خيانت‌ به‌ قرآن‌ و خود شهداست‌.و بايد  تا رفع‌ فتنه‌ و فساد جنگيد . همانطور كه‌ قرآن‌ كريم‌ مي‌فرمايد: « قاتلوهم‌ حتي‌ ما  لاتكون‌ فتنه‌ و يكون‌الدين‌ كله‌ لله‌ فان‌ انتهو فان‌ الله‌ بما تعملون بصير»

برادران‌ و خواهران‌: انقلاب‌ اسلامي‌ وابسته‌ به‌ روحانيت‌ اصيل‌ است‌. و تا زماني‌ كه‌ روحانيت‌ در صدر انقلاب‌باشند هيچگاه‌ شكست‌ نخواهيم‌خورد و پيروزيم‌ ولي‌ اگر خداي‌نخواسته‌ پشت‌ به‌ آنها كنيم‌ و دشمن‌، اسلام‌ را از ما گرفته‌ و اگر هم‌ باشد اسلام‌ عربستاني‌ است‌ و اين‌ را تاريخ‌ هم‌ نشان‌ داده‌ و نيز امام‌ فرمود: (اسلام‌ منهاي‌ روحانيت‌ اسلام‌ نيست‌.) و بايد مواظب‌ بود كه‌ اين‌ طيف‌ دشمن‌ را خوب‌ شناخته‌ و كاملاً برايش‌ حساب‌ باز كرده‌.

از ولايت‌ فقيه‌ كه‌ همان‌ اصل‌ رهبري‌ است‌ و عدم‌ آن‌ مساوي‌ با نابودي‌ انقلاب‌ و اسلام‌ هست. به‌ خوبي‌ حفاظت‌ و حراست‌ نمائيد و از امام‌ عزيز كه‌ تبلور فقاهت‌ اسلامي‌، مرجعيت‌ديني‌، زعامت‌ مذهبي‌ و تجلي‌ صدها سال‌ مبارزه‌ خونين‌ تشيع‌ بر عليه‌ جريانات‌ انحرافي‌ و حكام‌ جور و سلاطين‌ كفر مي‌باشد. حفاظت‌ و پيروي‌ كامل‌ بنمائيد و بدانيد كه‌ در قرن‌ ما اسلام‌ در شخص‌ امام‌ و حركت‌ او تبلور يافته‌ است‌، لذا مسلمانان‌ مؤمن‌ در اين‌ مسير گام‌ برمي‌دارند و انشاءالله‌ انقلاب‌اسلامي‌ را در مقابل‌ تمام‌ توطئه‌ها پيروز خواهند نمود.

( نكاتي‌ چند با پدر و مادرم‌ و برادران‌ و خواهران‌ و همسر مهربانم‌)

پدر و مادر عزيزم‌ سلام‌ بر شما و بخصوص‌ سلام‌ بر مادر مهربان‌ و عزيزم‌. اگر چه‌من‌فرزندي‌ خوب‌ نبودم‌ و نتوانستم‌ دين‌خود را نسبت‌ به‌ شما ادا كنم‌ از شما تقاضا دارم‌ فرزند حقيرتان‌ ابوالقاسم‌ را ببخشيد و برايم‌ دعاي‌ خير نمائيد و از خدا بخواهيد كه‌ مرا جزء شهداي‌ اسلام‌ قرار دهد. پدر و مادر مهربانم‌ هر چند كه‌ زحمات‌ زياد و رنجها و مشكلات‌ را برايم‌ تحمل‌ كرديد و دوست‌ داشتيد كه‌ من‌ پهلوي‌ شما باشم‌ و من‌ هم‌ دوست‌ داشتم‌ ولي‌ از آنجا كه‌ وظيفه‌ هر انسان‌ مسلمان‌ در حال‌ حاضر هجرت‌ و جهاد و صبر و استقامت‌ است من‌ برحسب وظيفه‌ شرعي‌ برخود لازم‌ دانستم‌ كه‌ به سوي‌ جبهه‌ روم‌. و اگر خدا قبول‌ كند و بخواهد مرا جزء جند خود  قرار دهد.

همسر عزيزم‌: سلام‌، هيچگاه‌ دوست نداشتم‌ از تو جدا شوم‌ و تو را تنها بگذارم‌ و حتي‌آنقدر برايم‌ عزيز بودي‌ كه‌ گاهي‌ شيطان‌ مرا وسوسه‌ مي‌كرد و نمي‌گذاشت‌ كه‌ به‌ طرف‌ نبرد حق‌ عليه‌ باطل‌ حركت‌ كنم‌ ولي‌ به‌ خود فشار آورده‌ و احساس‌ وظيفه‌ خودم‌ خصوصاً هنگامي كه‌ در مسير حركتم‌ مطالب‌ پيامبر گونه‌ امام‌ را در رابطه‌ با دفاع‌ و جنگ‌ و عظمت‌ رزمندگان‌ مي‌ديدم‌،حالتم‌ تغيير مي‌كرد و به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيدم‌ كه‌ امروز وظيفه‌ام‌ هجرت‌ است‌ و جهاد و بايد همه‌ را رها كرد. همسرم‌ مرا ببخش‌، از خداوند متعال‌خواهانم‌كه‌ امام‌حسين‌(ع‌)  شفيع‌ من‌ و تو شود. انشاءالله‌ كه‌ با صبر و حجا بت مرا خوشحال‌ خواهي‌ نمود.

پدر و مادرم‌و برادران‌و خواهران‌ و قومانم‌. از امام‌ و قرآن‌ و روحانيت‌ فراموش‌ ننمائيد و نيز با همسر عزيزم‌ بهترين‌ رفتار را داشته‌ باشيد و به‌ توصيه‌اي‌كه‌ قبلاً در نامه‌ نوشتم‌ و دائي‌ شيخ‌ رجبعلي‌ هم‌ اطلاع‌دارد اگر شد عمل‌ نمائيد.

پدر و مادر مهربان‌ مي‌دانيدكه‌ انسان‌ امانتي‌ بيش‌ نيست‌ و بايد به‌ صاحب‌ اصليش‌ يعني‌ خداوند برگردد. (انالله‌ و انا اليه‌ راجعون‌) (بقره‌۱۵۶)  اما رفتن‌ به‌ طرف‌ خداوند اقسام‌ و طرق‌ مختلف‌ دارد و در اين‌ راه‌ مشكلات‌ و سختيها و جان‌دادن‌ و اسيرشدن‌ و مفقود و معلول‌ شدن‌ دارد. خلاصه‌ آنچه‌ مهم‌ است‌ انجام‌ وظيفه‌ است‌ و هر اتفاقي‌ برايم‌ پيش‌آيد راضيم‌ به‌ رضاي‌ خدا و نيز شما از هيچ‌ اتفاقي‌ برايم‌ ناراحت‌ نشويد. زيرا هر كدام‌ بشود پيش‌ خدا اجر و مزد دارد. پدر و مادر مهربان‌ و همسرم‌ و برادران‌ و خواهران‌ و اقوامم‌ نمي‌گويم‌ برايم‌ گريه‌ نكنيد.  چون‌فرزند پاره‌جگر پدر و مادر است‌،گريه‌كنيد ولي‌ از غريبي‌ امام‌حسين‌(ع‌) هم‌ فراموش‌نكنيد.  گريه‌ كنيد بر غريبي‌ و مظلوميت‌ حسين‌(ع‌) در آن‌هنگام‌ كه‌ در قتلگاه‌ تك‌ و تنها بود. مادرم‌گريه‌كن‌ ولي‌ به‌ ياد فاطمه(س‌) پهلو  شكسته‌ و به‌ ياد شهيدان‌ اسلام ‌و به‌ ياد مظلوميت ‌بهشتي ‌عزيز.

همسرم ‌مي‌داني ‌بهترين‌ دعاي‌ حضرت ‌فاطمه‌(س‌) براي ‌شوهرش‌ حضرت ‌علي‌(ع‌) اين‌بود. كه ‌خداوندا مرگ ‌شوهرم ‌را  شهادت ‌در راهت ‌قرار بده‌ پس ‌معلوم‌ مي‌شود كه‌ شهادت‌ تكامل‌ انسان ‌است ‌و به ‌وجه‌الله‌ رسيدن ‌است‌ و رهايي‌ از قيد و بند است‌.  لذا از تو مي‌خواهم‌ كه ‌از خدا بخواهي‌ مرگ ‌مرا شهادت ‌در راهش‌قرار دهد و مرا با شهداي‌ كربلاي ‌امام‌ حسين‌(ع‌) محشور نمايد.

خداوندا : امام ‌عزيز ما را از جميع‌ بلايا محفوظ‌ بدار و ما را جز پيروان‌ وي ‌قرار ده‌.

ايزدا : اسلام‌ را بر كفر جهاني ‌پيروز گردان‌. در پايان‌ از همه ‌طلب ‌عفو و بخشش‌دارم‌.  در هر جا كه‌صلاح‌ بدانيد دفنم‌ كنيد.

فرزند حقير شما ابوالقاسم‌ اسماعيل‌زاده‌

۱۶/۱۲/۶۳

 

منبع :

کتاب وصیت یاران

وصیت نامه و توصیه نامه شهیدان شهرستان گناباد

گردآوری:

پژوهش و ارتباطات فرهنگی

بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان گناباد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme