Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/hamkelas/public_html/wp-content/plugins/foobox-image-lightbox/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
راهنمای نگارش مقالات برای عموم علاقه مندان - هم کلاسی های آسمانی

راهنمای نگارش مقالات برای عموم علاقه مندان

الگوی تهیه مقالات برای همایش یادواره شهدای دانش‏‌آموز و فرهنگی گناباد

 

نام و نام‌خانوادگی نویسنده اول۱، نام و نام‌خانوادگی نویسنده دوم۲، نام و نام‌خانوادگی نویسنده سوم۳

۱ رتبه علمی نویسنده در صورت تمایل، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهر،

آدرس پست الکترونیکی

۲ رتبه علمی نویسنده در صورت تمایل، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهر

آدرس پست الکترونیکی

۳ رتبه علمی نویسنده در صورت تمایل، گروه آموزشی یا واحد سازمانی مربوطه، نام سازمان، شهر

آدرس پست الکترونیکی

چكیده

در این مقاله، شیوه تهیه یك مقاله برای همایش یادواره شهدای دانش‏‌آموز و فرهنگی گناباد تشریح می‌شود. روش قالب‌بندی مقاله، بخش‌های مختلف آن، انواع قلم‌ها و اندازه آنها، به طور كامل مشخص شده است.  دانش آموزان و پژوهش گران محترم از همین فرمت برای نگارش مقالات استفاده نمایند.

چكیده مقاله باید در یك یا دو بند (پاراگراف) تهیه شود و حداكثر شامل ۲۰۰ كلمه باشد. چكیده باید بطور صریح و شفاف موضوع پژوهش و نتایج آن را مطرح كند؛ یعنی بیان كند چه كاری، چگونه، و برای چه هدفی انجام و چه نتایجی حاصل شده است. در چكیده از ذكر جزییات كار، شكل‌ها، جدول­ها، فرمول‌ها، و مراجع‌ پرهیز كنید.

كلمات كلیدی

حداكثر ۵ كلمه بعنوان كلمات كلیدی انتخاب شود. این كلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را نشان دهند.

۱- مقدمه
اين نوشتار روش آماده كردن مقالات همایش یادواره شهدای دانش‏آموز و فرهنگی گناباد را نشان مي‌دهد. براي نگارش مقاله از نرم‌افزار Microsoft Office Word 2010 يا نگارش‌هاي بعدي آن استفاده كنيد. براي تهيه مقاله به موارد زير توجه كنيد:

  • اندازه صفحات A4 و حاشیه‌های بالا، پایین، چپ، و راست هر صفحه به ترتیب برابر با  ۲/۵،۲/۵، ۲، و ۲ سانتی‌متر انتخاب شود.
  • تعداد صفحات مقاله می‌تواند حداكثر ۱۵ صفحه باشد.
  • مقالات باید به صورت یک ستونی تهیه شود.
  • اندازه و نوع قلم‌های پارسی مورد استفاده برای هر یك از بخش‌های مقاله در جدول (۱) آورده شده است. برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده كنید. اندازه قلم لاتین یك واحد كمتر از اندازه قلم پارسی در هر موقعیت است.
  • صفحه اول مقاله باید كاملاً مشابه صفحه اول این مقاله باشد. در صفحه اول از نوشتن سایر موارد خودداری كنید. همچنین تمام موارد صفحه اول باید در همان صفحه آماده و نوشته شوند.
  • توضیحات یا اسامی لاتین را زیرنویسی كنید.
  • از شماره‌گذاری صفحات و بكاربردن سرصفحه و پاصفحه خودداری كنید.

 

جدول (۱ ) : اندازه و نوع قلم‌ها

اندازه قلم نام قلم موقعيت استفاده
۱۸ بی نازنین پررنگ عنوان مقاله
۱۲ بی نازنین نام نویسندگان
۱۴ بی نازنین پررنگ عناوین بخش‌ها
۱۲ بی نازنین پررنگ عناوین متن اصلی
۱۱ بی نازنین پررنگ متن چكیده و كلمات كلیدی
۱۰ بی نازنین زیرنویس
۱۰ بی نازنین پررنگ عناوین شكل‌ها و جدول­ها
۹ بی نازنین متن شكل‌ها و جدول­ها
۱۰ بی نازنین مراجع

 

۲- تقسیمات مقاله

هر مقاله باید شامل این بخش‌های اصلی باشد: چكیده، كلمات كلیدی، مقدمه، مطالب اصلی، نتیجه، و مراجع. سایر بخش‌ها مثل سپاسگزاری، ضمایم، و زیرنویس‌ها اختیاری است. این بخش‌ها باید در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار گیرند.

شماره‌گذاری بخش‌ها از مقدمه شروع می‌شود. مقدمه دارای شماره ۱ است. آخرین شماره نیز مربوط به بخش نتیجه است. سایر بخش‌های قبل از مقدمه و پس از نتیجه، دارای شماره نیستند. هر بخش می‌تواند شامل چند زیربخش باشد.

در هر بخش یا زیربخش یك یا چند بند (پاراگراف) وجود دارد. دقت شود كه جملات هر بند زنجیروار به هم مربوط باشند و یك موضوع را دنبال كنند. اولین بند هر بخش یا زیربخش بدون تورفتگی (Intend) است. سایر بندها دارای تورفتگی به اندازه ۵/۰ سانتی‌متر است. سعی كنید از نوشتن بندهای طولانی پرهیز كنید. یك بند حداكثر می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ سطر را از یك ستون، به خود اختصاص دهد.

۲-۱- ویژگی­های عنوان و نویسندگان مقاله

عنوان مقاله در عین كوتاهی باید تمام ویژگی‌های كار پژوهشی را نشان دهد. عنوان مقاله را در یك یا دو سطر بنویسید. در صورتی كه عنوان مقاله شما دو سطری است، دقت كنید كه طول سطر دوم نباید بیشتر از طول سطر اول باشد.

پس از عنوان مقاله باید نام نویسندگان مقاله نوشته شوند. در هنگام نوشتن نام نویسندگان از ذكر عناوینی مثل استاد، دكتر، مهندس، و … خودداری كنید. برای نوشتن نام نویسندگان از B Nazanin 12 استفاده كنید. در صورت تمایل می‌توانید سِمت یا مرتبه علمی هر نویسنده را به شكل زیرنویس تهیه كنید. همچنین نام دانشگاه، آموزشگاه یا محل اشتغال نویسنده به همراه نشانی، تلفن تماس، و آدرس پست الكترونیكی می‌توانند ذكر شوند.

۲-۲- ویژگی­های چكیده و كلمات كلیدی

چكیده مقاله باید بطور صریح موضوع و نتایج كار پژوهشی انجام شده را بیان كند. در چكیده تنها باید به اصل موضوع مقاله توجه شود و در آن از ذكر جزییات كار، شكل‌ها، جدول­ها، فرمول­ها، و مراجع خودداری شود. چكیده را حداكثر در ۲۰۰ كلمه و در یك یا دو بند (پاراگراف) تهیه كنید. عنوان چكیده باید با سبك B Nazanin 14 نوشته شود. برای نوشتن متن چكیده از سبك  B Nazanin 11 استفاده كنید.

برای هر مقاله حداكثر ۵ كلمه كلیدی انتخاب كنید، و آنها را با ویرگول از هم جدا كنید. این كلمات باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را دسته‌بندی كنند. كلمات كلیدی را به ترتیب وابستگی مقاله به آنها بنویسید؛ یعنی كلماتی كه مرتبط‌تر هستند، اول نوشته شوند. اگر از مختصر‌نویسی در چكیده یا كلمات كلیدی استفاده شده است، باید شكل كامل آن در داخل یك جفت هلالین (پرانتز) آورده شود.

۲-۳- ویژگی­‌های مقدمه

در بخش مقدمه ابتدا باید كلیات موضوع پژوهش عنوان شود. سپس تاریخچه‌ای از كارهای مشابه انجام شده به همراه ویژگی‌های هر یك بیان شود. در ادامه مقدمه‌ای از تلاش انجام گرفته در مقاله برای حل كاستی‌های موجود ذكر شود.
مقدمه دارای شماره ۱ است و از ابتدای صفحه دوم شروع می‌شود. برای نوشتن عنوانِ بخش مقدمه از B Nazanin 14  استفاده كنید.

۲-۴- ویژگی­های مطالب اصلی

پس از بخش مقدمه باید مطالب اصلی مقاله طی چند بخش نوشته شود. این بخش‌ها باید شامل تعریف مفاهیم اولیه مورد نیاز، طرح مسأله، و راه‌حل پیشنهادی باشند. در نوشتن مطالب اصلی مقاله دقت شود كه تنها به موضوع اصلی مقاله پرداخته شود تا ذهن خواننده از انحراف به سمت مطالب جانبی مصون بماند. همچنین سعی شود مطالب اصلی مقاله بصورت سلسله مراتبی و زنجیروار به هم مربوط باشند.

بخش‌های مطالب اصلی مقاله از شماره ۲ شروع می‌شوند. بخش‌های بعدی نیز به ترتیب شماره­گذاری می‌شوند. برای نوشتن عنوان بخش‌های اصلی از سبك B Nazanin 14 استفاده كنید.

۲-۵- ویژگی­های نتیجه
در بخش نتیجه، نكات مهم انجام شده در كار بصورت خلاصه مرور و نتایج به دست آمده توضیح داده شوند. همچنین در این بخش باید سهم علمی مقاله  بصورت واضح بیان شود. هرگز عین مطالب چكیده را در این بخش تكرار نكنید. نتیجه می‏‌تواند به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره کند؛ نکات مبهم و قابل پژوهش جدید را مطرح کند؛ ویا گسترش موضوع بحث را به زمینه‏‌های دیگر پیشنهاد دهد.

۲-۶- ویژگی­های مراجع
بخش مراجع در انتهای مقاله قرار می‌گیرد و عنوان آن دارای شماره نیست. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسی و بعد مراجع انگلیسی را ذكر كنید. ترتیب نوشتن مراجع براساس حروف الفبا و بر اساس سبک APA باشد.

۳- قواعد نوشتاری

شیوایی و رسایی نوشتار در گرو ساده­نویسی است. تلاش شود در متن مقاله از جملات رسا، گویا، و كوتاه استفاده شود و از نوشتن جملات تودرتو پرهیز شود.

جداسازی اجزای مختلف یك جمله نیز نقش زیادی در فهم آسان آن دارد. ویرگول می­تواند اجزای یک جمله را در جایی که نیاز به مکث هست، ازهم جدا کند؛ حال آن که نقطه ویرگول برای جداسازی دوجمله که با هم ارتباط معنایی دارند، بکار می­رود. نقطه نیز برای جدا كردن جملات مورد استفاده قرار می­گیرد. درکاربرد هلالین (پرانتز) باید توجه شود که عبارت داخل آن برای توضیحی است که از اجزای جمله محسوب نشده و درصورت حذف خللی به آن وارد نمی­شود. در مقابل، گیومه برای برجسته کردن جزیی از جمله بکار می­رود.

نشانه مفعول (حرف «را») باید بلافاصله پس از مفعول قرار گیرد. برای كلمات فنی تا حد امكان از معادل‌های فارسی استفاده شود. بدون تردید كلمه «پردازش» زیباتر از «پروسس» است، در چنین مواقعی اگر احتمال می‌دهید خواننده با معادل فارسی آشنا نیست، از آخرنویس برای نوشتن معادل انگلیسی استفاده كنید. این كار را در اولین كاربرد معادل‌های پارسی انجام دهید.

تا حد امكان از كلمات انگلیسی در جملات استفاده نكنید. مثلاٌ بجای نوشتن Microsoft می­توانید بنویسید: «میكروسافت». اگر ناچار شدید در یك جمله از كلمات انگلیسی استفاده كنید، حتماً فاصله كافی بین آنها و كلمات پارسی را رعایت كنید.

۳-۱- علامت‌گذاری
برای خوانایی بهتر مقاله باید سعی شود تا حد امكان علامت­گذاری متن مقاله بدرستی انجام شود. دقت كنید تمام علامت‌هایی مثل نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، و علامت سوال باید به كلمه قبل از خود چسبیده باشند، و از كلمه بعدی تنها به اندازه یك فضای خالی فاصله داشته باشند. علامت خط تیره باید به اندازه یك فضای خالی از كلمه قبل و بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر این كه كلمه قبلی یا بعدی یك عدد باشد، كه در این صورت باید به آن بچسبد. بین كلماتی كه جدا هستند باید یك فضای خالی فاصله باشد.

۳-۲- املا
درستی نوشتار بر پایة املای زبان پارسی ضروری است. در این بخش برخی از موارد اشتباه متداول را یادآوری می‌كنیم. می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر را با مراجعه به كتاب‌های نوشته شده در این زمینه پیدا كنید.

۴- شكل‌ها و جدول­ها

شكل‌ها و جدول­ها باید دارای عنوان باشند. عنوان شكل‌ها در زیر شكل و عنوان جدول­ها در بالای جدول قرار می‌گیرند. در صورتی كه از شكل‌ها یا جدول­های سایر منابع استفاده می‌كنید، باید حتماً شماره آن مرجع را در عنوان شكل یا جدول ذكر كنید.

هر شكل یا جدول باید دارای یك شماره باشد كه برای هر كدام از ۱ شروع می‌شود. شماره شكل یا جدول را در داخل یك جفت هلالین بنویسید. در هنگام ارجاع به شكل یا جدول از شماره آن استفاده كنید و از بكار بردن عباراتی همچون «شكل زیر» پرهیز كنید. تمام جدول­ها و شكل‌ها باید در متن مورد ارجاع قرار گیرند. یك جدول یا شكل نباید قبل از ارجاع در متن ظاهر شود.

شكل­ها و جدول­ها باید در وسط ستون‌ها قرار گیرند. بهتر است شكل‌ها در یك خط جداگانه با حالت وسط‌چین درج شوند.

۵- نتیجه

در این مقاله، مشخصات یك مقاله قابل چاپ برای همایش یادواره شهدای دانش‏آموز و فرهنگی گناباد بیان شد. مهمترین مشخصات عبارتند از: ابعاد و حاشیه‌های صفحه، نحوه آماده كردن صفحه اول، بخش‌های اصلی مقاله، نحوه شماره‌گذاری‌ها، شكل‌ها، جدول­ها، فرمول‌ها، منابع، و بالاخره چگونگی نگارش متن مقاله.

نویسندگان محترم مقالات سعی كنند تمام موارد ذكر شده را دقیقاٌ رعایت كنند، و از همین سند بعنوان الگوی نگارش مقاله خود استفاده كنند.

سپاسگزاری

بخش سپاسگزاری در صورت نیاز بصورت كوتاه و در یك بند آماده شود. بخش سپاسگزاری دارای شماره نیست. نویسندگان این مقاله از هم‌فكری ….. كمال سپاسگزاری را دارند.

ضمایم

بخش ضمایم یك بخش اختیاری است و دارای شماره نیست. موضوعات مرتبط با مقاله كه در یكی از گروه‌های زیر قرار گیرند، می‌توانند در بخش ضمایم آورده شوند.

  • داده‌ها و اطلاعات مربوط به مطالعه موردی
  • نتایج كار دیگر محققان و داده‌های مربوط به مقایسه آنها
  • سایر موضوعات مرتبط كه جزء بخش‌های اصلی مقاله نباشند.

 

مراجع

منابع در انتهای مقاله و با ترتیب فارسی، سپس انگلیسی و در انتها وب سایت ها مانند نمونه نشان داده شده ذکر می گردد. ( بهتر است هر منبع باید حداقل یك­بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد.) از نام خانوادگی نویسنده و سال در متن استفاده نمایید (تقضیلی، ۱۳۸۳) و فهرست منابع بر حسب نام خانوادگی نویسنده اول به صورت الفبایی مرتب نمایید.

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله. دوره(شماره): صفحه اغازین – صفحه انتهایی

در مورد کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: نام ناشر.

 

نمونه منابع فارسی:

تقضیلی، فرزاد. (۱۳۸۳). اقتصاد کلان (چاپ چهاردهم). نشر نی.

یعقوبی، جمال. ملک محمدی، احمد. عطاران، مجید. ایروانی، هادی. (۱۳۸۶). تحلیل و نقد مدلهای یادگیری الکترونیکی. دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی، ۲۵-۲۳ آبان، زاهدان، ایران.

قاسمیان یزدی، محمد حسین. (۱۳۷۶). یک الگوریتم طبقه بندی خودکار اثر انگشت. استقلال. ۱۸(۹): ۲۳- ۳۱

 

نمونه منابع لاتین:

Chandra, C. and Kumar, S. (2000) .Supply Chain Management in Theory and Practice: A Passing Fad or a Fundamental Change?., Industrial Management & Data Systems, 100:3, 100-113.

Saunders, M.N.K. and Cooper, S.A. (1993) Understanding Business Statistics, London, DP Publication Ltd.

Teghem, J. (2001) .Solving Multi-Objective Combinatorial Optimization with Metaheuristics., MIC.2001 – 4th Metaheuristics International Conference, 16-20July, Porto, Portugal, 673-677.

منبع: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

دانلود فایل PDF راهنمای نگارش مقالات

لینک دانلود

فرمت: PDF

حجم فایل: ۲۲۲ KB

دانلود فایل WORD راهنمای نگارش مقالات

لینک دانلود

فرمت: DOC

حجم فایل: ۳۰۷ KB

bigtheme