شهید رجبعلی رمضانی

زندگینامه شهید رجبعلی رمضانی

زندگینامه شهید رجبعلی رمضانی نام پدر: حسین محل تولد: کاخک تاریخ تولد: ۱۳۱۰/۸/۲۰ محل و تاریخ شهادت:  شلمچه ۱۳۶۶/۸/۲۲ شهید رجبعلی رمضانی  سومین فرزند خانواده بود، که روز بیستم آبان ماه ۱۳۱۰در شهر شهید پرور کاخک یکی از بخشهای گناباد بدنیا آمد. تحصیلات ایشان طبق گفته خانواده شهید سوم ابتدایی می باشد و از لحاظ داشتن سواد غیر درسی به ...

ادامه مطلب »

وصیتنامه شهید رجبعلی رمضانی

شهید رجبعلی رمضانی نام پدر: حسین تاریخ ومحل تولد: کاخک ۱۳۱۰/۸/۲۰ تاریخ ومحل شهادت :   ۱۳۶۶/۸/۲۲ قسمتی از توصیه های  شهید: ((در تمام طول حیات خود بر اقامه نماز و عمل به واجبات و همچنین احترام به پدر و مادر و شرکت در مراسم ها وهیئت های مذهبی را توصیه می کرد، می گفت همیشه برپاکننده هیئت های مذهبی و ...

ادامه مطلب »
bigtheme